Dieta / catering

Prowadzenie działalności cateringowej a vat

Z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym cateringowej, trzeba się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Aby to zrobić, trzeba miedzy innymi odpowiednio udokumentować sprzedaż swoich usług, co w przypadku działalności cateringowej może nie być łatwe.

Catering a VAT – obowiązujące stawki

Podstawową stawką VAT jest 23%, ale w niektórych okolicznościach towary i usługi mogą podlegać niższym stawkom VAT, bądź też być z nich zwolnione. Do obliczenia obowiązującej nas stawki VAT należy posłużyć się klasyfikacją statystyczną PKWiU. Działalności cateringowej mogą dotyczyć jedynie dwie pozycje:

– klasa PKWiU 10.85 ze stawką 5% VAT – gotowe posiłki i dania, która obejmuje ich produkcję z co najmniej z dwóch różnych składników (poza przyprawami), mrożonych, w puszkach, pakowanych próżniowo lub w innej technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które są zazwyczaj pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż;

– klasa PKWiU 56 ze stawką 8% VAT – działalność usługowa zapewniająca pełne wyżywienie, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, także samoobsługowych i oferujących posiłki na wynos.

Rodzi to wśród wielu przedsiębiorców świadczących usługi cateringowych wiele wątpliwości. Prowadzenie samoobsługowej restauracji czy usługi cateringowej obowiązuje 8% stawka podatku VAT. Jednak w przypadku kiedy to działalność przypomina bardziej produkcję gotowych dań, które to są pakowane, etykietowane i wystawione na sprzedaż pojawiają się wątpliwości czy usługa ta nie powinna być objęta 5% stawką VAT-u. W razie jakichkolwiek wątpliwości można wystąpić do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w konkretnej sprawie.

Catering i sprzedaż napojów – wody, kawy czy herbaty

8% stawka VAT obowiązuje dla towarów i usług związanych z wyżywieniem z pewnymi wyjątkami. Nie może być stosowana do sprzedaży:
– napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.;
– napojów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.;
– kawy i herbaty (wraz z dodatkami);
– napojów bezalkoholowych gazowanych;
– wód mineralnych;
– towarów w stanie nieprzetworzonym objętych 23 % VAT-em.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z usługami różnie opodatkowanymi, nie mam możliwości ich łączenia w jednolitą transakcję, opodatkowanej niższą, 8-procentową stawką podatku VAT.

Ponadto podatnicy wykonujący czynności różnie opodatkowane są zobligowani do wystawienia jednej faktury, na której zostaną wyodrębnione dwie pozycje – dotyczącą usługi gastronomii czy cateringu – 8% VAT oraz dostawę napojów 23% VAT.

Catering a odliczenie VAT

Warto zauważyć, że usługi cateringowe zostały rozróżnione od usług gastronomicznych. W związku z czym można odliczyć podatek VAT zapłacony przy ich nabyciu, co ma znaczenie dla firm korzystających z tego typu usług.